Kickoff Namen Noemen Persfoto

Op zaterdagmiddag 5 oktober is de start gemaakt met het gestalte geven van een nieuwe traditie. Door het onthullen van het logo en de overhandiging van de cheque ligt de weg open om “Namen Blijven” daadwerkelijk te organiseren.

Op vrijdagavond 1 november kunnen alle inwoners van Almere (en van daarbuiten) tijdens “Namen Blijven” op een vrije en eigen wijze een dierbare herdenken en herinneren in het oudste bos van Almere, het Vroege Vogelbos.

Hiervoor is een sfeervolle wandelroute uitgezet. Onderweg kan op actieve en kunstzinnige manier aandacht gegeven worden aan hen, die niet meer hier zijn en die zo node gemist worden. Op meer dan tien plekken is gelegenheid om iets te doen: een naam tekenen, een naam schrijven, herinneringen ophalen en delen. Iedereen is welkom!

De wandeling is uitgezet in het Vroege Vogelbos, op het natuurpad van Stad en Natuur rond het theehuis “Het Eksternest” naast de Schaapskooi, aan de Muiderweg in Almere Haven. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur verlichten fakkels en vuurkorven de route. Kunstenaars en vrijwilligers nodigen wandelaars uit tot deelname. De wandelroute is gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gewaardeerd, om dit volgend jaar weer mogelijk te maken.

Stichting Ultramarijn en Ritueelbegeleiders Almere organiseren deze avond. Dankzij bijdrages in natura van evenementenbureau Baljet, een donatie van Monuta, medewerking van Stad en Natuur, IVN en het Theehuis, studio Bezemer grafisch ontwerp, kunstenaars en de vele vrijwilligers wordt deze avond mogelijk gemaakt.

• Namen Blijven in Almere