Levende-NamenHet kunstwerk La Lumière dansante zal ook in Almere dienen als markeringspunt bij de ingang van het terrein waar Namen Noemen plaatsvindt.

De ‘dansende kaarsen’ zijn een ontwerp van kunstenaar Pieter van de Pol.

Namen Blijven krijgt ze in bruikleen van het samenwerkingsplatform ‘Stichting NAAM’, dat het werk kon aanschaffen dank zij een subsidie van het Monuta Charity Fund.