De vrijwilligsters Frouke en Anne zijn actief op literair gebied. Ze lezen, als mensen dat willen, een op maat gekozen gedicht voor dat aansluit bij het karakter van deze avond.

Frouke HansumFrouke: “Bij Namen Blijven gaat het om een bijzondere, intense ervaring en poëzie kan daar een rol bij spelen, omdat een gedicht ook een intensivering van een moment is.”

 

 

Anne van RooijenAnne: “De gedichten zijn heel divers, en zijn geschreven door dichters met allerlei achtergronden, maar elk gedicht staat op een bepaald manier stil bij het idee van afscheid en herinneren.”