Missie

Wij willen die bijdrage leveren door het geven van voorlichtings- en bezinningsworkshops. En door het organiseren wij eigentijdse evenementen die uitnodigen tot ‘even stilstaan’, door het aanbieden van kunstzinnige en rituele werkvormen.

Dit alles met als doel om aan de gedachten en gevoelens die bij mensen opkomen op die bijzondere (mooie of pijnlijke) levensmomenten de aandacht te geven die ze verdienen. En om mensen manieren te bieden om ze te uiten en daarmee te verwerken. Zodat het leven na zo’n bijzondere dag nóg lichter, of juist weer even ‘iets lichter’ wordt.

Dit willen we doen door:
– mensen uit te nodigen tot bezinning: bewust stil staan bij belangrijke overgangsmomenten in hun eigen en andermans leven, van de geboorte tot en met de dood
– mensen uit te nodigen tot handelen: hen hun gevoelens met betrekking tot deze overgangsmomenten bewuster doen beleven door het uitvoeren van passende handelingen in een ceremonie of ritueel.