Onze visie en missie

Visie
Door allerlei technische en maatschappelijke ontwikkelingen leven we in een tijd die vooral snel en vol is. Met vele materiële voordelen, maar ook met een aantal vooral immateriële nadelen. Er is veel minder dan enkele decennia geleden tijd voor rust, bezinning, voor even stilstaan. Dat wreekt zich met name op de hoogtijdagen, op die momenten in het leven dat er ‘iets bijzonders’ aan de hand is. Positief én negatief.
Bovendien: door de toenemende individualisering en ontkerkelijking hebben veel ‘oude manieren’ om een antwoord zoeken op de wezenlijke vragen van het leven hun betekenis verloren.

Toch blijft er onmiskenbaar een behoefte aan het bezig zijn met die vragen. Aan het zin geven aan ons leven. En is er in toenemende mate behoefte aan nieuwe werkvormen daarvoor.
Om ons heen zien we dan ook steeds meer en nieuwe initiatieven ontstaan die deze leemte proberen op te vullen. Ook wij, als levenservaren mens én als geschoold ritueelbegeleider, voelen de behoefte, aan die nieuwe invulling een bijdrage  te leveren. En we denken dat vanuit deze achtergrond ook te kunnen.

Missie
Wij willen die bijdrage leveren door het geven van voorlichtings- en bezinningsworkshops. En door het organiseren wij eigentijdse evenementen die uitnodigen tot ‘even stilstaan’, door het aanbieden van kunstzinnige en rituele werkvormen.
Dit alles met als doel om aan de gedachten en gevoelens die bij mensen opkomen op die bijzondere (mooie of pijnlijke) levensmomenten de aandacht te geven die ze verdienen. En om mensen manieren te bieden om ze te uiten en daarmee te verwerken. Zodat het leven na zo’n bijzondere dag nóg lichter, of juist weer even ‘iets lichter’ wordt.
Dit willen we doen door:
– mensen uit te nodigen tot bezinning: bewust stil staan bij belangrijke overgangsmomenten in hun eigen en andermans leven, van de geboorte tot en met de dood
– mensen uit te nodigen tot handelen: hen hun gevoelens met betrekking tot deze overgangsmomenten bewuster doen beleven door het uitvoeren van passende handelingen in een ceremonie of ritueel.

Stichting Ultramarijn
De activiteiten en evenmenten van Ritueelbegeleiders Almere vallen onder de rechtspersoon Stichting Ultramarijn.