Talkshop

 

Het kan anders – afscheid nemen doe je samen

een talkshop over omgaan met de afscheidsviering aan het einde van het leven:

wie bepaalt wat, en wanneer?

“Dood gaan en afscheid nemen: het zijn niet de leukste dingen om je mee bezig te houden.

Maar vroeg of laat heb je er wel mee te maken.

In onze ‘talkshop’ zetten we u na een speelse introductie graag aan het denken en praten over dit onderwerp.

Omdat we weten hoe belangrijk het is. En hoe zo’n gesprek kan opluchten.

Doet u mee?”

De makers

De talkshop is ontwikkeld en wordt gepresenteerd/geleid door Anja Stam, Ria Elstgeest en Gérard Pillen uit Almere. Zij studeerden in 2011 af als ‘Ritueelbegeleider bij Afscheid’ bij ‘Het Moment’.

Wij hebben de talkshop in de eerste helft van 2012 ontwikkeld als instrument om op een concrete en lichtvoetige manier het organiseren van de afscheidsviering na het overlijden ter sprake te kunnen brengen.

Na een try-out in kleine kring in Almere hebben we de talkshop in de zomer van 2012 vier keer aangeboden op de twee belevenisdagen ‘Rituelen voor het Leven’ in De Tuinen van Appeltern.

De talkshop is daar enthousiast ontvangen.

 

De doelgroep

De talkshop is bedoeld als duwtje in de rug voor iedereen die eigenlijk wel zou willen nadenken over afscheid en uitvaart, maar er nog niet toe is gekomen dit voornemen in daden om te zetten.

 

De talkshop

De talkshop bestaat uit de volgende onderdelen:

–      Ontvangst met een klein ritueel element

–      Welkom en introductie

–      Speelse schets van een fictieve situatie

–      Gedachtewisseling in kleine groepen aan de hand van enkele stellingen

–      Inventarisatie van uitkomsten van de gedachtewisseling

–      Afsluiting met een klein ritueel element, dank en afscheid

 

De schets

In de speelse schets presenteren we drie personages: een overledene, een nabestaande en een ritueelbegeleider.

 De overledene heeft zijn ‘laatste wensen’ vergaand ingevuld en is daar trots op: hij ontzorgt zijn nabestaanden en zorgt voor de uitvaart zoals hij die graag ziet.

 De nabestaande kan zich in een aantal wensen vinden, maar in andere (helemaal) niet. Ze staat voor een dilemma: wat is het belangrijkst: zijn wensen volgen of haar eigen noden en gevoel?

 De ritueelbegeleider helpt de nabestaande om de zaken op een rij te zetten en keuzes te maken die zowel recht doen aan de wensen van de overledene als aan haar behoefte aan een goed afscheid waarmee ze ‘verder kan’.

 

De duur

Het eerste deel van de talkshop (welkom, introductie en schets) duurt omstreeks 30 minuten, de duur van het tweede deel is variabel, afhankelijk van de inbreng van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever.

 

De vormgeving

De talkshop heeft een eenvoudige vormgeving: de personages worden verbeeld door één enkel kledingstuk (hoed, omslagdoek, jasje), de ‘laatste wensen’ worden verbeeld door een serie van 12 kleurige, in elkaar passende doosjes die tot een toren worden opgebouwd  (De overledenen: ‘Zie hier: míjn laatste wensen!’).

We presenteren de schets vanachter een tafel, waarbij het personage dat aan het woord is staat en de andere twee zitten en neutraal toehoren.

 

De prijs

Vanaf september 2012 bieden we de talkshop aan bedrijven, instellingen en organisaties aan.

Tarief  I ‘commercieel’:         € 450 ex btw (21%), ex reiskosten (1 auto, af Almere, € 0,25 per km)

Tarief II‘ gesubsidieerd’:        € 300 ex btw (21%), ex reiskosten (1 auto, af Almere, € 0,22 per km)

Tarief III ‘lage draagkracht’: € 150 ex btw (21%), ex reiskosten (1 auto, af Almere, € 0,19 per km)


Meer informatie over het werk van een ritueelbegeleider bij afscheid

Samen met u kan een ritueelbegeleider vorm geven aan een viering.

Vooraf als bezinning, of achteraf bij een overlijden; voor een dienst bij een uitvaart, bij een herinnering, een urnbijzetting of asverstrooiing.

In goed en respectvol overleg wordt het geleefde leven eer aangedaan. Hiervoor werkt de ritueelbegeleider met de verhalen van degene, die gaat overlijden en, of, de herinneringen van de nabestaanden.

Samen met u wordt gezocht naar een eigenheid, een beeld, dat de rode draad wordt voor de viering. Aan dit symbool wordt middels muziek, gedichten, audiovisuele mogelijkheden en het levensverhaal gestalte gegeven. Op deze manier geeft u uitdrukking aan de persoonlijke band die er was.

Een dergelijke creatieve, zelf gevonden en uitgevoerde viering bevordert een troostrijk proces van loslaten. Gesteund door deze herinneringen kunt u met uw leven verder te gaan.

In Almere zijn wij de enige drie ritueelbegeleiders bij afscheid, die dezelfde opleiding bij “Het Moment” genoten hebben. Van daaruit heeft ieder van ons een eigen specialisatie ontwikkeld.


 Anja Stam, ritueelbegeleider bij afscheid

specialisatie: vieringen met oecumenisch kerkelijke ondersteuning

tel: 06 2878 0091 – info@achterdewolken.comwww.achterdewolken.com

 

Gérard Pillen              ‘Ritueelbegeleider bij bezinning, afscheid en herdenking’

specialisatie: kinderuitvaarten, ‘onorthodoxe’ uitvaarten, herdenkingsrituelen

tel: 06 2890 5955 – ghcpillen@kpnmail.nlwww.gerardpillen.nl

 

Maria Elstgeest           ritueelbegeleider

specialisatie: vieringen vóór en nà een afscheid

tel: 06 3052 5560 – maria.elstgeest@gmail.com  – www.maria-elstgeest.nl