Logo Wereldlichtjesdag

wereldlichtjes dag

Na alle feestdagen en goede wensen aan een ieder die met ons te maken heeft, zijn we met z’n drieën weer om de tafel gaan zitten. De evaluatie laat een geslaagd eerste jaar zien. Zowel Namen Blijven op 1 november Logo Namen Blijvenals Wereldlichtjesdag op 8 december hebben wij voor de eerste maal georganiseerd. Ook voor 2014 gaan we voor het organiseren van deze twee evenementen. We realiseren ons goed dat we dankzij belangeloze medewerking van vrijwilligers, donatie in geld van Monuta en in natura van Baljet dit gerealiseerd hebben.

 

Wij willen de mogelijkheid om stil te staan bij bijzondere, belangrijke momenten in een mensenleven, meer bekendheid geven. Helemaal nu mensen minder behoefte hebben aan kerkelijke gewoontes en rituelen. De behoefte aan het bewust beleven van belangrijke momenten is levend en groot. Op een moderne, kunstzinnige manier willen wij met mensen meedenken en doen in het bezinnen en het handelen. Het is een blijvende en tastbare ervaring dat mooie gedachten en lieve herinneringen vasthoudt: een houvast om op een positieve manier verder te gaan met het leven.

Onze ervaringen op het gebied van pers en sociale media gaan we gebruiken om onze website up-to-date te houden en de nieuwsbrief aantrekkelijk, informatief en goed leesbaar te maken.

We beginnen dit jaar met het werven van de benodigde financiën. Daarnaast verzamelen we kennis over het inrichten van de website, nieuwsbrief en facebookpagina.